– Smitte av lakselus fra oppdrett har bidratt til at laksefisket i Lærdalselva og andre elver nesten er ødelagt, sier Rolf Michelsen Bjørum til NRK Sogn og Fjordane. Statskanalen melder at 60-åringen