Verftet har flere brønnbåter under bygging, blant annet for Norsk fisketransport. IntraFish har så langt ikke lyktes med å få kommentarer fra verftet eller Norsk Fisketransport