Driftsresultatet ble 28,6 millioner kroner (25,2), mens resultat før skatt ble 37,2 millioner kroner (33,4).

- Vi er fornøyd med resultatet, men de seneste måneders utfordringer med råstoffprisene på laks og ørret, vet vi at 2016 blir et utfordrende år. Med høye priser på råstoffet, må vi nok forvente at de neste par årene må ferdigprisene økes så godt som mulig i takt med det – men det tar tid, skriver Skarbø i en e-post til IntraFish.

I årsrapporten heter det blant annet:

«2015 var også preget av store svingninger i lakseprisene som tilsvarende var i 2014.