Det går frem av en melding fra Fiskeridirektoratet.

Både Grieg Seafood Rogaland, Eidsfjord Sjøfarm og Bjørøya AS/Folla Utvikling har fått avslag, melder direktoratet.

Blue Farm

Grieg Seafood Rogaland har fått avslag på søknaden om ti utviklingstillatelser for konseptet - en strekkforankret betongmerd.

Grieg søkte om ti utviklingstillatelser for offshoremerd i betong. Foto: Joar Grindheim

«Blue Farm» konseptet er en flytende betongmerd med strekkforankring til havbunnen. Betongmerden er åttekantet og består i hovedsak av en vind- og bølgebryter og en flyter. Merden inneholder i tillegg tre eller fire integrerte funksjonshus som skal gi plass til lagring av fôr, dødfisk, fasiliteter for operatører og verksted/maskinrom.

I desember i fjor fikk selskapet melding fra direktoratet om at deres konsept falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Etter videre behandling har imidlertid direktoratet kommet til en annen konklusjon.

"Etter en konkret helhetsvurdering finner Fiskeridirektoratet at søker ikke på en god nok måte har dokumentert at konseptet lar seg realisere i henhold til søknaden. Konseptet oppfyller etter dette ikke kriteriene for betydelig innovasjon", går det frem av avslaget.

Direktoratet har også vurdert om konseptet er miljømessig forsvarlig. I vurderingen har direktoratet kommet frem til at risikoen for uakseptabel skade på sentrale miljømål er for stor, og ikke kan anses for å være miljømessig forsvarlig.

Eidsfjord Giant

Eidsfjord Sjøfarm har fått avslag på søknaden om 17 utviklingstillatelser for konseptet "Eidsfjord Giant". Det omsøkte prosjektet gjelder en fast forankret skrogkonstruksjon med tette fiskekar som er åpne i toppen. Eidsfjord Giant skal bestå av et skrog som er 270 meter langt og 42 meter bredt. Seks kar med diameter på 35 meter og dybde på 12 meter skal plasseres i skrogets lengderetning.

Eidsfjord Giant. Foto: Eidsfjord Sjøfarm

Fiskeridirektoratet har vurdert at det omsøkte konseptet ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon.

Fleximerd

Bjørøya AS/Folla Utvikling søkte om seks utviklingstillatelser til konseptet "Fleximerd", men har fått avslag fra Fiskeridirektoratet.

Folla Utvikling og Bjørøya søkte om utviklingstillatelser for konseptet Fleximerd. Foto: Illustrasjon

Det omsøkte konseptet «Fleximerd» er beskrevet som en «åpen oppdrettsmerd som kan lukkes ved behov». Fleximerden er tikantet og stiv, med vegger og bunn, uten tak eller overbygg. Det er opplyst at Fleximerden skal lages i stål eller annet hardt materiale. Fleximerden er utstyrt med en stor luke på hver av de ti sidene. Lukene kan lukkes ved behov. De øverste 6-8 meterne av Fleximerden skal være tett og fungere som et luseskjørt, og bunnen skal være lukket.

Heller ikke for denne søknaden finner direktoratet at vilkåret om betydelig innovasjon er oppfylt.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.