Advarselen kommer fra Fiskarlagets administrative veteran fra Finnmark, Ivar Sagen som nå er fusjonert til Tromsø og nye Fiskarlaget Nord.

Han får en jevn strøm av søknader fra oppdrettsnæringa på bordet sitt til uttalelse. Og mer skal det bli når oppdrettsnæringa starter flukten fra lusa og tettboddheten på Vestlandet og setter kursen mot nord.

Mangler dokumentasjon
– Det som haster, er å få vitenskaplig dokumentasjon på hvordan påvirkningen er fra oppdrett i åpne merder til villfisk. Hvis det er slik at gytende kysttorsk skyr oppdrettsanlegg eller er fortrengt av oppdrettsanlegg som ligger på tidligere gyteplasser, så er det nesten ikke plass til anlegg noen steder.