Det er nesten 15 prosent mindre i verdi enn året før. I dollar beløp Chiles eksport i 2020 seg til 4,382 milliarder. Helt presist utgjorde fallet i verdi fra