Det går fram av søknaden på utviklingsløyver til havmerd-prosjektet som Salmars dotterselskap Ocean