–Det handler til syvende og sist om hvordan vi skal klare å brødfø oss iframtiden, sa tidligere Landbruks- og matminister