Det fremgår av selskapet kvartalsrapport fredag morgen.

Samtidig skriver selskapet at det vil prioritere kvalitet og kostnader fremfor hastighet når det gjelder utbyggingen.

Estimerte kostnader for hele fase 2 er på 275 – 300 millioner dollar (2,7 – 3,0 milliarder kroner). Det er samme anslag som selskapet kom med i forbindelse med kapitalinnhentingen som ble gjort i slutten av juni. Opprinnelig var dog anslagene noe lavere.

Med utbyggingen av fase 2 vil anlegget få en totalt produksjonskapasitet på rundt 25.000