NTS' aksjekjøp
  • NTS hadde ved utløpet av tilbudsperioden mottatt aksepter for totalt 13.606.178 aksjer i Norway Royal Salmon (NRS)-aksjer, tilsvarende 31,22 prosent av aksjene i NRS. NTS eier allerede 16.333.662 aksjer i NRS og vil etter gjennomføring av tilbudet ha en beholdning på totalt 29.939.840 aksjer i NRS, hvilket utgjør 68,7 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.
  • Det fremgår av en børsmelding lørdag formiddag.
  • En tidligere melding fremgikk det at total eierandel var 70,6 prosent, som ble korrigert en etter en kontrollregning, fremgår det.