Høye laksepriser gjorde at Salmar tjente rekordhøye 1,05 milliarder kroner i andre kvartal, eller 32,35 kroner kiloen.

Resultatet kunne imidlertid vært langt sterkere om det ikke var for at selskapet hadde solgt mye av fisken på kontrakt, til priser lavere enn det som var i spotmarkedet.

I konsernets divisjon for salg og industri endte driftsresultatet kraftig i minus, hele -781 millioner kroner, mot -136 millioner kroner samme kvartal i fjor.

– Salg og industri ble sterkt påvirket av høyere laksepriser, og fastpriskontrakter på lavere nivåer.