Mowi ASA
  • Mowi er verdens største produsent av oppdrettslaks.
  • Selskapet dekker hele verdikjeden, og leverer laks og annen sjømat til mennesker over hele verden.
  • Selskapet holder til i 25 land og har 15 000 ansatte på verdensbasis.
  • Har lakseproduksjon i Norge, Canada, Chile, Skottland, Irland og Færøyene.
  • Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.

Det fremgår av selskapets rapport før første kvartal, publisert onsdag morgen.

Selve resultatet var kjent fra før. Allerede 13. april meldte Mowi at det fikk et operasjonelt driftsresultat på rundt 207 millioner euro (ca 2,1 milliarder kroner) i kvartalet, nær en dobling fra året før - og omtrent helt som anslått av finansanalytikerne som følger selskapet.

Den norske virksomheten, som er konsernets desidert største, tjente rundt 2,55 euro per kilo i kvartalet, mens Irland var det landet med høyeste marginer, hele 3,70 euro per kilo.

Omsetningen ble 1.095 millioner euro, sammenlignet med 1.022 millioner samme periode året før.

Gjentar slaktevolum

Mowi venter fortsatt et slaktevolum på 460.000 tonn i 2022. I andre kvartal ventes det et slaktevolum på 99.000 tonn, fremgår det av kvartalsrapporten onsdag.

I andre kvartal ventes slaktevolumet i Norge å være 55.000 tonn, 15.000 tonn i Skottland, 14.000 tonn i Chile, 10.000 tonn i Canada, 3.000 tonn i Irland og 2.000 tonn på Færøyene.

I 2022 venter Mowi å slakte 272.000 tonn i Norge, 60.000 tonn i Skottland, 71.000 tonn i Chile og 41.000 tonn i Canada. For Irland og Færøyene ventes slaktevolumet å være henholdsvis 6.000 og 9.000 tonn.

Sammenlignet med forrige kvartalsrapport er Skottland nedjustert med 5.000 tonn, mens Canada er oppjustert med 5.000 tonn.

Kontraktsdekningen i Norge

Mowi har en kontraktsdekning i prosent av guidet volum på 26 prosent i Norge i 2022. I andre kvartal er kontraktsdekningen på linje med første kvartal.

.I andre kvartal er kontraktsdekningen 29 prosent i Norge, 60 prosent i Skottland, 60 prosent i Chile, 51 prosent i Irland. Det er ikke sluttet kontrakter i Canada eller på Færøyene.

Mowis kontrakter har typisk en varighet på 3-12 måneder.

Capex på 300 millioner euro

Mowi forventer fortsatt driftsinvesteringer (capex) på om lag 300 millioner euro i 2022 og ser bygging i arbeidskapitalen på rundt 90 millioner euro, går det fram av selskapets kvartalsrapport.

Av driftsinvesteringene er blant rundt 80 millioner knyttet til ferskvannsinvesteringer, og 50 millioner knyttet til prosjekter i sjøvann.

Videre ventes rentebetalinger på om lag 35 millioner euro, ekskludert IFRS 16-effekter, og skatt på 130 millioner euro.