– Sivilombudets uttalelse taler jo for seg, og det er ikke sånn vi skal ha det. For meg fremstår det nesten uforståelig hvordan man har havnet i denne situasjonen. Det er helt grunnleggende at vi sørger for forsvarlig behandling, der vi hegner om prinsippene om likebehandling og forutsigbarhet, og at avklarte spilleregler etterleves, skriver Skjæran i en epost.

Som IntraFish skriver i dag, har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fått kraftig kritikk fra Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen). Kritikken går på hvordan departementet har behandlet klager på søknader om utviklingstillatelser, og at praksis for ettersending av dokumentasjon er blitt endret underveis i klagebehandlingen.