– Man ser her hva vi reagerte på under forhandlingene, sier Sosialistisk Venstreparti-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til IntraFish. Hurdalsplattformen ble offentliggjort onsdag. Dette er regjeringssamarbeidet til