Han skal ha ansvar for globalt salg og teknisk støtte til nøkkelkunder innen segmentet landbasert oppdrett. Han tiltrer den nyopprettede stillingen i dag, mandag 7. desember.

Tziouvas kommer fra stillingen som teknisk salgssjef for Benchmark Animal Health, hvor han siden mars 2018 har vært ansvarlig for selskapets nøkkelkunder og øvrige kundeporteføljer i Middelhavsregionen. Før han begynte hos Benchmark Animal Health, var han seniorbiolog med ansvar for den nordlige regionen hos selskapet Scottish Seafarms. I denne rollen hadde han fiskehelseansvaret for produksjonen både i ferskvann og i sjø.

I den nye rolle i selskapet vil Tziouvas bruke sine erfaringer fra oppdrett av laks i Nord-Europa og Seabass/bream i Middelhavsregionen.