– Dette er en oppdrettsløsning som vil minimere problemer knyttet til sykdom og lakselus. Vi har vært tydelige på at vi trenger ti konsesjoner for å kunne utvikle den unike teknologien med billedgjenkjenning i et sorteringskammer i laksemerden som muliggjør at hver enkelt fisk i anlegget får tilrettelagt helseoppfølging. Vi er overrasket og skuffet over at Fiskeridirektoratet ikke ser behovet for antall lisenser for digitaliseringsløpet i iFarm. Vi setter nå vår lit til at statsråd Per Sandberg ser potensialet og verdiskapingen iFarm kan gi for kystnært oppdrett i Norge, sier konsernsjef Geir Molvik i Cermaq i en pressemelding.

Ifølge Cermaq er iFarm et kostnadskrevende og ressurskrevende utviklingsløp som strekker seg over seks år. Billedteknologien med maskinbasert beslutningssystem vil gjøre at man kan gjenkjenne hver enkelt fisk i anlegget, vurdere helsestatusen og sette inn tiltak tilpasset den enkelte fisk.

– Det er store kostnader forbundet med å utvikle iFarm, men når løsningen er ferdig utviklet vil den være kostnadseffektiv å ta i bruk for hele næringen. Skal vi klare å komme i mål med iFarm, trenger vi ti konsesjoner, konstaterer Molvik.

Han understreker behovet oppdrettsnæringen har for bredde i teknologiutviklingen, og myndighetenes ansvar for å legge til rette for denne bredden. Molvik mener individbasert presisjonsoppdrett løfter digitalisering til et nytt nivå i havbruksnæringen.

– iFarm er unik, og har en annen retning enn alle andre utviklingstillatelser. Vår teknologi vil styrke konkurransekraften i eksisterende, kystnært oppdrett. Det vil skape arbeidsplasser langs kysten der folk bor, sier Molvik.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.