Det skriver selskapet i en pressemelding.

Cermaqs lukkede merd

Produksjonskapasitet: 400 tonn biomasse

Omkrets: 120 meters

Volum: 10.400 m3

Med dette lukkede systemet tar Cermaq et første steg i utviklingen av lukket oppdrettsteknologi.

Det lukka systemet er bygget for å gi maksimal bio-sikkerhet og fiskevelferd. Vann blir pumpet inn i merden fra 13 meters dyp, noe som hindrer lus fra å komme inn i merden. Veggen i merden er laget av sterkt og fleksibelt komposittmateriale, som bidrar til å minimere rømningsrisiko. Dette er den største lukka merden i verden som bruker fleksible vegger.

- Vi har jobbet med dette prosjektet over lang tid, og vi er glade for at vi nå er klare for å sette ut fisk i merden. Dette er ny teknologi for oss, og det blir veldig spennende å følge veksten og utviklingen til fisken i det nye, lukka systemet, sier Frode Holmvaag, Leder Sjø Nordland i Cermaq Norway.

Cermaq satte i helgen ut fisk i den lukkede merden i Horsvågen i Nordland. Foto: Magnus Stendal / Botngaard

Det nye, lukkede systemet, som er utviklet i samarbeid med Botngaard og Serge Ferrari, er sertifisert for lokaliteter med en signifikant bølgehøyde på to meter, og kan benyttes på de fleste eksisterende sjø-lokaliteter.

- Leveransen og oppstarten av den lukka merden i Horsvågen markerer en milepæl for Botngaard og vårt utviklingsprogram for lukka merder. Vi vil nå jobbe sammen med Cermaq og våre industrielle partnere for å ytterligere forbedre teknologien og den daglige driften av merden, sier Magnus Stendal, System Delivery Manager hos Botngaard.

Serge Ferrari har utviklet membranveggen som gjør det lukka systemet fleksibelt og sikkert. Selskapet har drevet forskning og utvikling i 6 år på materialsammensetning, holdbarhet og fleksibilitet, og har utviklet en ny membran til lukkede anlegg.

Fremover vil Cermaq samarbeide tett med grupper av forskere for å optimalisere driften av det nye lukka systemet.

- Det er fortsatt mye vi ikke vet om lukka anlegg. Vi ser at lukka anlegg i sjø kan spille en viktig rolle i havbruk i fremtiden, men det vil kreve videre utvikling. Derfor har vi søkt om utviklingskonsesjoner med konseptet FlexiFarm, som tar lukka anlegg et stort sprang videre ved at det blant annet vil ha kostnadseffektiv behandling av inntaksvann mot infeksjoner og gjøre oppdrett til slaktestørrelse mulig i mer eksponerte områder, sier Harald Takle, R&D Manager Farming Technology i Cermaq Group.

Skisse av Cermaq sitt lukkede anlegg i Horsvågen. Foto: Botngaard

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.