Overtakeren i rollen som daglig leder er Sveinung Kristiansen. Han har så langt vært operativ leder i selskapet, mens majoritetseier og gründer Lars Berg-Hansen har vært daglig leder.

– Det ligger ingen dramatikk i omorganiseringen. Endringene i selskapsledelsen lar oss fokusere enda mer på utviklingen av nye produkter sammen med norske oppdrettere. Samtidig får Sveinung Kristiansen en tydeligere rolle i drift og oppfølging av et økende antall kunder, sier Lars Berg-Hansen i en pressemelding om overgangen.

I 2018 hadde Norseaqua 6 millioner i driftsoverskudd, det største siden oppstarten til selskapet.

Norseaqua holder til i Terråk i Nordland. Selskapet tilbyr rensefisk– og oppdrettsutstyr for havbruksbransjen.

Naturlig utvikling

– Sveinung har allerede hatt de fleste oppgavene som ligger hos daglig leder over lang tid, da er det riktig at dette blir formalisert. Dette vil også frigjøre tid for meg, slik at jeg kan jobbe med å utvikle nye produkter og finne nye inntektsstrømmer, sier Berg-Hansen til IntraFish.

Han skal fortsatt jobbe heltid i selskapet.

– Du har tidligere vært prisverdig åpen om at du hadde psykiske problemer, og måtte ta en pause. Er du blitt frisk nå?

– Jeg er den jeg er, men for meg handler det om å ha en sunn balanse. Jeg må akseptere at alt ikke trenger å være helt perfekt, men mye er godt nok. Nå har jeg oppnådd en mye sunnere balanse i livet enn jeg hadde tidligere, men det er nok ikke perfekt. Det blir det nok kanskje heller aldri. Men det er godt nok, sier han.

– Planlegger du å selge deg ned eller ut av selskapet?

– Nei, jeg skal fortsette med det jeg har gjort før, men ha mer fokus på å utvikle nye produkter og muligheter for samarbeid med andre aktører. Vi ønsker fortsatt å få til ting lokalt.

Med siden begynnelsen

Kristiansen har jobbet i Norseaqua som operativ leder siden høsten 2015, året selskapet ble stiftet. Han har ledererfaring fra både forsvaret og næringslivet. Ifølge pressemeldingen er Kristiansen allerede i gang i lederrollen.

– Nå er vi på jakt etter en ny selger som kan bygge gode relasjoner til eksisterende og nye kunder, fortrinnsvis i Nord-Norge, opplyser Kristiansen i pressemeldingen.