(Oppdatert kl 13:11 - også B-undersøkelser kan utsettes)

Det går fram av en melding fra direktoratet fredag, hvor Fiskeridirektoratet oppplyser at de åpner for søknader om dispensasjon fra NYTEK-forskriften slik at akkrediterte organ kan utstede anleggssertifikat uten at det er foretatt fysisk inspeksjon.

For å få utstedt anleggssertifikat skal det i utgangspunktet gjennomføres en fysisk anleggsinspeksjon i henhold til NYTEK-forskriften.

Fiskeridirektoratet har kommet til at gjennomføringen av anleggsinspeksjonen ikke er ønskelig på det nåværende tidspunkt – med tanke på den nåværende smittesituasjonen av koronaviruset.

- Slik vi vurderer det vil de resterende kravene i NYTEK-forskriften kunne gjennomføres uten at det er nødvendig med nærkontakt mellom noen personer. Dokumentasjon og analyser, som kan utarbeides uten at det er behov for menneskelig kontakt, vil redusere risikoen for rømming av oppdrettsfisk tilstrekkelig for et avgrenset tidsrom, skriver direktoratet i sin melding.

Også B-undersøkelser kan utsettes

Fredag ettermiddag opplyser direktoratet at også B-undersøkelser kan utsettes.

«På grunn av de tiltak helsemyndighetene har iverksatt for å hindre spredning av koronaviruset, kan det bli utfordrende å få utført B-undersøkelser.

Oppdrettsselskap som på grunn av smitterestriksjonene ikke får utført B-undersøkelser, kan frem til 1 juni søke om dispensasjon», heter det.

B-undersøkelser er miljøundersøkelser som gjennomføres under oppdrettslokaliteter.