På oppdrettsanlegget til Hofseth Aqua ved Opshaugvik i Stranda kommune er det allerede montert solcellemoduler på en merd som ikke er i bruk. Her skal et solcelleanlegg testes gjennom vinteren, opplyser Inseanergy i en pressemelding.

Det langsiktige målet med prosjektet, som har fått miljøteknologistøtte hos Innovasjon Norge, er å skape et selvforsynt fornybart energisystem for havbruksnæringen.

Teknologiselskapet påpeker i meldingen at bare i Norge skal over 1000 merder på 120 meter i omkrets skiftes ut de nærmeste årene. I dag er destruksjon av merder en utgiftspost for oppdretter. Nå legger Inseanergy til rette for at gjenbruk av merder kan benyttes til å skape fornybar strøm ved hjelp av solceller.

– Vårt mål er at overflødige merder skal bli en miljømessig verdi og en lønnsom grønn kilde for oppdrettsnæringen, sier administrerende direktør i Inseanergy., Jan Erik Våge Klepp, i pressemeldingen.

Vinterhalvåret skal brukes til å finne ut hvordan vær og vind påvirker solcelleanlegget hos Hofseth Aqua i Stranda kommune.

– Lokasjonen vår på Stranda er koblet til landstrøm, og vi kan derfor på en trygg måte stille anlegget vårt til disposisjon for testing. Løsningen, med bruk av solceller på merder, kan ha et stort potensial, spesielt for lokasjoner som ikke er koblet til landstrøm. Vårt mål er å finne reelt miljøvennlige og lønnsomme løsninger, sier Roger Hofseth i samme melding.

I