Formålet er å unngå eventuell spredning av fremmede arter via ballastvann fra fartøyet.

– Vi ønsker å være ledende på biosikkerhet og gjøre det vi kan for å optimalisere både hav- og fiskehelse på vegne av våre oppdragsgivere. Dersom rensing av ballastvann kan bidra til økt biosikkerhet langs norskekysten så vil det være en god investering i både miljø og virksomheten vår, sier Karsten Østervold, flåtesjef i Hordafor, i en pressemelding.

Fartøyet «Hordafor IV» blir brukt til å hente ensilasje fra restråstoff oppstått i havbruksnæringen. Siden fartøyet nå utstyres med ballastvannrensesystem vil det også kunne gå i utenriksfart, viser selskapet til.

– Vi har seks av denne type fartøy, og alle går langs hele norskekysten. Vi installerer renseanlegg for ballastvann på et av skipene for å se hvilke positive effekter det kan skape. Vi tar biosikkerhet alvorlig og derfor investerer vi et syvsifret kronebeløp i dette, sier Østervold.