CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon. Der jobber 21 forsknings- og industripartnere med å gjøre lukkede oppdrettssystemer til hyllevare innen 2023, heter det i en pressemelding fra Nofima.

Nå er en del av partnerne i gang med langsiktige utvekslingsprosjekter med ledende FoU-institusjoner i Japan, USA og Canada.

En bergensstudent har hatt forskeropphold i Japan, forskere fra Uni Research og Universitet i Bergen har vært på besøk i Japan og Canada for å samarbeide om produksjonsutfordringer, og japanske forskere har vært i Bergen for å ta prøver i pågående CtrlAQUA-prosjekter. Neste aktivitet ut er sommerskole for norske, japanske og nord-amerikanske studenter ved Universitetet i Bergen.

Samarbeidet har CtrlAQUA-partnerne fått til ved hjelp av såkornsmidler fra Forskningsrådets havbruksprogram og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Utvekslingsprosjektene CtrlAQUA-partnere er med i, heter ExcelAQUA og NorAQUA. I disse prosjektene skal forskningsinstitusjonene etablere langsiktige og institusjonelle samarbeid. Miljøene i Japan og Nord-Amerika er ledende innen fagfelt som kan bidra til bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Ingrid Gamlem, som er masterstudent i havbruksbiologi ved Universitet i Bergen, har tilbrakt en måned ved Universitet i Hokkaido for å analysere prøver. Gamlems masteroppgave er et viktig bidrag for å evaluere og dokumentere hvordan Lerøy Seafood sitt lukkede Pre-line anlegg i sjø er tilpasset laksens vekst og velferd.

Japanske forskere og studenter har også besøkt Bergen hvor de har hentet prøver fra pågående CtrlAQUA-prosjekter. Prøvene ble tatt med tilbake til Japan for å analysere dem videre.