Den nye avtalen utvider Intership`s operasjonsområde til Island, skriver Intership i en avtale.

Intership driver i dag seks fartøy og overtar nummer syv i juni 2020.

«Dønnalaks» har siden medio 2017 hatt aktivitet i området rundt Vancouver Island på vestsiden av Canada. Denne aktiviteten avsluttes i april 2020, og båten starter samtidig på langtidskontrakten med Laxar Fikseldi.

Dønnalaks ble bygget i 2002 av Sletta verft. Fartøyet er 52 meter langt og har en totalkapasitet på 1000m3, fordelt på to brønner.

– Vi er glade for kontrakten med Laxar Fiskeldi og ser frem til samarbeidet. Vi har en internasjonal strategi og ser at aktørene på Island planlegger vekst, så strategisk sett er dette en viktig kontrakt for oss, sier daglig leder Ole Peter Brandal i pressemeldingen.