"Etter stadige konflikter med fagforeningen NNN og deres fagorganiserte arbeidere har eier Tom Lerberg funnet det uforsvarlig å drive videre. Selskapet har derfor valgt å begjære oppbud", skriver Sekkingstad i pressmeldingen.

- For Sekkingstad AS sin del er konkursen kritisk. Vi har en omfattende driftsavtale med Norse Production som sikrer oss rett til å gripe inn hvis det blir driftsproblemer. Det vil vi gjøre i denne situasjonen. Vi vil benytte de muligheter vi har til å begrense konsekvensene konkursen vil få for vår aktivitet på Skaganeset, skriver selskapet, som opplyser at de vil tape penger på konkursen.

- De største taperne er likevel de ansatte som mister jobbene sine. Vi er lei oss på deres vegne, og håper at flest mulig av de vil få jobb igjen når ny drift etableres på anlegget, sier Bård Sekkingstad.

Familieselskapet Sekkingstad AS er blant Norges største eksportører av laks, og har hovedkontor på Sotra utenfor Bergen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.