Det går fram av en melding på selskapets nettside under tittelen «Maritech gjør endringer i toppledelsen».

Morstøl har vært administrerende direktør i Maritech fra februar 2017, og har siden da pendlet til Molde i over tre år, og har lagt ned betydelig arbeid og reisevirksomhet, også internasjonalt, opplyses det fra selskapet.

- Styret ønsker å takke Janne for innsatsen og resultatene hun har vært med å skape i Maritech gjennom de siste tre årene og ønsker henne lykke til med nye utfordringer, skriver pressekontakt på saken, Mette Kamsvåg, som er styreleder i selskapet.

Styret har nå konstituert Odd-Arne Kristengård som ny administrerende direktør. Han har arbeidet 9 år i selskapet, de siste 6 årene som driftsleder (COO) i selskapet.

Maritec er leverandør av programvare for sjømatbedrifter i flere land, og har kontorer i Norge, USA, Canada, Island og Chile.