Det går fram av en pressemelding fra partene mandag.

- Gjennom samarbeidet med Benchmark Genetics vil vi sikre stabil tilgang til genetiske produkter av høy kvalitet året rundt, og med det en forutsigbar og jevn produksjon av laks av høyeste kvalitet, sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution, i meldingen

Avtalen gjelder fra 2020 til 2027, og innebærer at Benchmark Genetics er hovedleverandør av rogn til Salmon Evolution gjennom avtaleperioden. Som en del av avtalen er det også intensjonen å kunne samarbeide om forsknings- og utviklingsprosjekter innen avl og landbasert oppdrett, går fram av meldingen.

Bencmark Genetics tilbyr tekniske genetiske tjenester for implementering av store avlsprogrammer. Konsernet driver avl for tre stammer av atlanterhavs laks i Norge (Salmobreed), på Island (StofnFiskur) og i Chile (Benchmark Genetics Chile).