Gjennom de siste 11 årene har Spence vært del av forskningsmiljøet i Sintef Ocean. Mekanisk design, hydrodynamikk, infrastruktur/modellering og overflatebehandling er fagfelt som sivilingeniøren opprinnelig fra Canada har jobbet innenfor.

I Skamik vil Spence jobbe sammen med prosjektleder Helge Brendryen som kom fra Moen Marin i 2018. Duoen skal jobbe både med eksterne prosjekt og intern produktutvikling.

– Gjennom Silas tilføres vi ytterlig viktig kompetanse. Det vil styrke eget utviklingsarbeid, samt tilbudet overfor eksisterende forbindelser. Fokuset vil ligge på nye produkt, samt prosesser og arbeidsflyt i organisasjonen. Et overordnet mål er å skalere opp veksten på grunnlag av oppnådde gode resultat, sier daglig leder Geir Skarstad i Skamik i en pressemelding.