«Utprøving av triploid laks er kun lovlig å gjennomføre i kommersielle anlegg dersom utprøvingen oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd, bokstav a til f. Mattilsynet region Nord mener at denne søknaden ikke oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd.», heter det i en melding på Mattilsynets nettside.

Fisken selskapet skulle produsere var ment å inngå i NRS Farming sitt prosjekt ledet av Havforskningsinstituttet.

«I følge Havforskningsinstituttet skal prosjektet avsluttes i 2019, og Mattilsynet skal få en rapport med anbefalinger om velferd hos triploid laks mot slutten av 2020 eller tidlig i 2021», skriver Mattilsynet.

Vedtaket kan påklages.