Aquabyte har utviklet en metode for automatisk telling av lakselus ved bruk av kamerasystemer fra Imenco Havbruk. Disse kombineres med en programvare basert på maskinlæring. Eide Fjordbruk vil bruke Aquabyte sitt system for automatisk lusetelling