Det opplyser Stim i en melding mandag morgen.

Konflikten gikk på at det canadiske oppdrettsselskapet angivelig brukte patentert teknologi.

«På tross av at forholdene saken omhandlet hadde funnet sted i henholdsvis Chile og Canada, ble saken reist av patentrettighetenes eiere, Stim og Marical, for en amerikansk domstol. Partene er enige om å holde innholdet i forliket fortrolig», heter det i meldingen.

-Både vi og Marical er tilfredse med å ha kommet fram til en avtale som avslutter en flere år lang disputt, sier administrerende direktør Jim-Roger Nordly i Stim i meldingen.

Teknologien Supersmolt og den videreførte Supersmolt Feed Only (lansert i 2014) bidrar ifølge Stim til tidligere og større smolt, redusert dødelighet samt bedre tilvekst og fiskevelferd etter utsett i sjø.

Amerikanske Marical er et bioteknologi som sto bak utviklingen av den originale versjonen av Supersmolt, som Europharma (nå Stim) kjøpte rettighetene til i 2008.