I mai ble det kjent at det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost har kontrahert en ny brønnbåt med kapasitet på 1000 laks.

Nå har sunnmørsselskapet MMC First Process sikret seg en stor kontrakt i forbindelse med nybygget. Selskapet skal være leverandør for hele fiskehåndteringsprosessen om bord i den nye brønnbåten, og har med det signert en av de største kontraktene i selskapets historie, går det fram av en pressemelding fra MMC First Prosess.

Jobb til 90 i to år

Administrerende direktør i MMC First Process, Petter Leon Fauske, vil ikke ut med verdien på kontrakten, men skriver i en melding til IntraFish at dette er en av de største kontraktene i selskapets historie:

- Den gir økonomisk trygghet og langsiktighet. Totalt sett vil 90 kollegaer være involvert de ulike fasene gjennom de 2 årene prosjektet løper. I tillegg sikrer det langsiktighet og sysselsetting til flere nære partnere i inn- og utland, legger Fauske til.

Selskapet leverte full fiskehåndteringspakke også til det forrige nybygget til Bakkafrost, brønnbåten «Hans á Bakka» som også ble ferdigstilt ved et tyrkisk verft.

Nå, som den gang, er brønnbåten designet for å gå fullstendig lukket, og alt vann blir renset før det slippes ut.

109 meter lang brønnbåt

- Vi har satt oss som mål å fortsette og utvikle oss innen bærekraftig lakseoppdrett, sier konsernsjef i Bakkafrost, Regin Jacobsen, i meldingen.

- Det er veldig gledelig å få betalt for langsiktig fokus og satsing på bærekraft, sier Petter Leon Fauske, administrerende direktør i MMC First Process.

Den nye brønnbåten er 109 meter lang og 22 meter bred. Den har en kapasitet på 10 000 kubikk, hvor de fire tankene har en kapasitet på 7000 kubikk sjøvatn og 3000 kubikk ferskvann.

Fartøyet vil være koblet til landstrøm når det ligger til kai.

Båten er ventet levert i 2022, har Bakkafrost tidligere opplyst på sine hjemmesider.