Samtidig får Produksjonsområder 3 (Karmøy til Sotra) samt Produksjonsområde 10 (Andøya til Senja) gult lys, og må være på stedet hvil.

De ni resterende områdene får grønt lys, og vil kunne kjøpe kapasitet på seks prosent av dagens produksjonskapasitet.

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en melding tirsdag morgen.

Beslutningen kan gi en vekst på om lag 23 000 tonn.

– Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge. Den gir høy verdiskaping og arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Vi sørger nå for fortsatt vekst i næringen, samtidig som vi tar villaksen på alvor, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.

Rødt gir reduksjon for første gang

Det er andre gang produksjonsområdene fargelegges, og første gang at rødt gir reduksjon i produksjonskapasitet (MTB).

- Vi har et stort ansvar for å ta vare på villaksen i Norge, og hensynet til villaksen er en viktig del av trafikklyssystemet. To områder på Vestlandet får nå rødt lys fordi påvirkningen fra lakselus på villaks er uakseptabel. Vi vil nå for første gang redusere produksjonskapasiteten i disse områdene for at villaksen skal få bedre forhold, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i meldingen.

Noe selges på fastpris, mest på auksjon

Produksjonskapasitet i de grønne områdene skal selges i to omganger - først til fastpris, deretter i auksjon. Dette skriver departementet:

 • Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder.
 • En prosent selges til fastpris. Dette er vekst på tillatelser oppdretterne allerede har. Prisen er 156 000 kroner per tonn.
 • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen er 156 000 kroner per tonn.
 • Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser. Forslag om hvordan auksjonen skal bli gjennomført vil om kort tid sendes på høring. Departementet tar sikte på å avholde auksjonen før sommeren 2020.
 • Det vil komme nærmere informasjon om fastpristildelingen fra Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene.
 • Fiskeri- og sjømatministerens beslutning kan potensielt gi en vekst på om lag 33 000 tonn produksjonskapasitet i grønne områder.
 • Reduksjonen i røde områder er anslagsvis 9 000 tonn produksjonskapasitet.

Flere områder med endringer

Fargeleggingen blir avgjort politisk, etter faglige råd. Rapportene fra den såkalte ekspertgruppen, samt rådene fra styringsgruppen er publisert på departementets nettsider.
I denne kjøringen av trafikklyssystemet, opplyser departementet at det ble gjort følgende endringer:
 • Ryfylke og Nord-Trøndelag med Bindal får grønt lys. Her har utviklingen vært positiv i måleperioden og gått fra moderat til lav påvirkning fra lakselus. Det er også positivt at de nasjonale laksevassdragene er relativt lite påvirket av lakselus.
 • Området fra Karmøy til Sotra får gult lys. Også dette området har hatt en positiv utvikling fra høy påvirkning fra lakselus i 2018 til moderat i 2019. Det er også positivt at smittepresset er lavt utenfor det nasjonale laksevassdraget Etne.
 • Området fra Andøy til Senja får også gult lys. Her har det vært en negativ utvikling fra lav påvirkning fra lakselus i 2018 til moderat i 2019. Dette er bekymringsfullt så langt nord i landet.
 • Produksjonsområdene fra Nordhordland til Stadt og fra Stadt til Hustadvika får rødt lys. Områdene har hatt en negativ utvikling fra moderat påvirkning fra lakselus i 2018 til høy påvirkning i 2019.

Hele meldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet finner du HER

IntraFish kommer tilbake med flere artikler om trafikklyset gjennom dagen - følg med