VAL VIDEREGÅENDE SKOLE
  • … ligger i Nærøy i Ytre Namdalen i (Nord-) Trøndelag
  • Skolen tilbyr fire studieretninger: Akvakultur, naturbruk, landbruk og gartnerifag, og hest- og hovslagerfag
  • … er en kristen internatskole eid av misjonsorganisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband
  • Les mer på Wikipedia

Antall elevplasser øker fra 24 til 35.

- Årsaken er at stadig flere av førsteårselevene på naturbruk søker videre fordypning i akvakultur, uttaler HR-leder Siv Tove Arnøy i Midt-Norsk Havbruk i en pressemelding fra skolen.

– Akvakulturnæringen på Namdalskysten har ambisjoner om å vokse videre. Derfor er vi avhengige av å kunne rekruttere folk med riktig kompetanse til framtidige jobber både på sjø og land. Vi samarbeider med Val videregående skole fordi de utdanner nettopp den arbeidskrafta vi trenger, sier hun.

Result av målrettet samarbeid

I pressemeldingen heter det at Val har vært den viktigste rekrutteringsarenaen for havbruksnæringa både på Namdalskysten og Helgeland. Flere av oppdretterne i regionen har gjennom mange år samarbeidet tett med skolen for å sikre tilgang på nok og riktig arbeidskraft.

En av dem er personalsjef Frode Lauritzen i SinkabergHansen AS.

– Etableringen av en ekstra VG2-klasse er et av flere positive resultater vi ser av det flerårige samarbeidet mellom skole og næringsliv. Et annet eksempel er at Sinkaberg-Hansen i vår fikk over 300 søkere til våre 100 sommervikariater, sier Lauritzen.

Elever ved Val videregående skole i Namdalen i Trøndelag. Pressefoto

EU ser til Namdalskysten

Det tette samarbeidet med næringslivet har også bidratt til å utvikle akvakulturutdanningen ved Val. Elevene har mange av sine undervisningstimer ute i bedriftene.

Lærer Geir Holten mener at det er bra for undervisningen.

– Det gjør læringen mer praktisk, og gir elevene viktig innsikt i moderne arbeidsmetoder og utstyr som utvikler seg raskere enn det skolenes læreplaner klarer, sier han.

Med etableringen av en ekstra VG2 akvaklasse, utvider også Val staben på akvaavdelingen. Den internasjonale satsingen, med elevutveksling til flere europeiske land, blir videreført.

- Det tette samarbeidet mellom videregående skoler og havbruksnæringen på Namdalskysten er også blitt lagt merke til internasjonalt. Det som startet som IPS-prosjektet (Individuell tilrettelagt Praksis for elever innen Sjømatnæringen), brukes nå som et beste praksis-eksempel i EU, heter det i pressemeldingen.

200 søknader til Val vgs.

Da fristen gikk ut for å søke inntak på videregående skole, hadde totalt 200 søkt om skoleplass ved naturbruk.

Halvparten søker seg inn for første gang, mens den andre halvparten søker plass på VG2 og VG3.

Skolen har godkjenning for 160 elever.

Totalt ligger antall søknader i år omtrent på samme nivå som tidligere år.

– I likhet med de siste årene, er det flest som ønsker fordypning i akvakultur, sier avdelingsleder Svanhild Øpstad.

Elev ved Val videregående skole i Namdalen i Trøndelag. Foto: Pressefoto

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.