«Ronja Storm» blir 116 meter lang, som er lengre enn noen andre brønnbåter. Den har også et større anlegg for produksjon av ferskvann og større kapasitet på fisketankene enn