– Vi skal ned, men akkurat hvor mye vi skal ned, vet vi ikke ennå. Det er i alle