Alle seks kilder som IntraFish har snakket med denne fredagen, melder om et sterkt fall i spotpriser til neste uke (uke 29).

Og sjøl om de ikke liker å innrømme det, er ingen uenige i at fallet blir rundt 15 kroner til rundt 80 i snitt for alle størrelser.

I uke 27 var salgsprisen fra Oslo (FPI) kroner 95,84.

Statistikken for inneværende uke er ennå ikke klar, en kilde melder at presset er spesielt sterkt mot fisk på 3–4 kilo.