Det går fram av en børsmelding fra både Frøy ASA og Havyard Group ASA.

«Åsværfjord» er Frøys sjette brønnbåt i Havtransserien. Fartøyet har en kapasitet på 3.200 kubikkmeter og et dobbelsystem for lusefjerning ved bruk av både ferskvann og Hydrolicer.

Brønnbåten skal gå på langtidskontrakt for en stor norsk oppdretter. Hvilken dette er går ikke fram av børsmeldingen.

Siste nybygget fra dette verftet

«Åsværfjord», er som nevnt det sjette skipet i Havtrans-serien, og når det i dag forlater Havyard Leirvik markerer det samtidig et skifte for verftet, som nå omstiller seg til å drive ombygging og service.

Håkon Bosdal har vært prosjektleder på «Åsværfjord». I tidlig fase, da skroget kom til verftet, ble prosjektet påvirket av koronapandemien, men etter hvert har det blitt arbeidet både raskt og godt, går det fram av en pressemelding fra verftet.

- Vi leverer etter planen og de som har vært med i prosjektet har gjort en kjempeinnsats. Ikke minst vil jeg fremheve oppstart av systemet for fiskehåndtering. Der har det gått fortere enn vanlig, og det er godt gjort for slike avanserte og sammensatte systemer, uttaler Bosdal i meldingen.

Brønnbåten «Åsværfjord» ved kai hos Havyard Leirvik. Foto: Arkivfoto Ketil Svendsen

Han peker også på godt samarbeid både med underleverandører og rederiet. Over tid har Havyard Leirvik blitt godt kjent med de ansatte i tidligere Norsk Fisketransport og nå Frøy, understrekes det.

- De bidrar med viktig kunnskap fra sitt felt og spiller oss gode, lyder attesten fra Bostad.

En serie med brønnbåter

Havtrans-serien er en designserie fra Hav Design i mellomklassen av brønnbåter. «Åsværfjord» har en kapasitet på 3.250 kubikkmeter fordelt på tre runde tanker. De runde tankene gjør at båten kan frakte mer fisk samtidig som fiskevelferden er ment å øke med roligere fisk og høyere overlevelsesgrad.

I tillegg er skrogformen slik at båten går lett og kutter både utslipp og kostnader til drivstoff, opplyses det i meldingen.

Havyard Leirvik, verftet i Hyllestad, ble rammet av korona i 2020. I dag skalerer de ned fra nybygg til ombygging og service. Bakerst: Eirik Mjømen ( gul jakke) Commissioning engineer Ronald Nilsen maskinst rederi Mona Birkeland, prosessleder i produksjon, rød hjelm Brønnbåten «Åsværfjord» er faktisk siste nybåt ut fra verftet før det blir et rent reparasjons- og ombyggingsverft. Foto: Arkivfoto Ketil Svendsen
Travel innspurt på brønnbåten Åsværfjord» for Havyard Leirvik, som leverte etter planen. Foto: Arkivfoto Ketil Svendsen,Ketil Svendsen
Utsikt fra broen på «Åsværfjord» da den var under bygging. Foto: Arkivfoto Ketil Svendsen
Brønnbåten «Åsværfjord» er siste nybåt ut fra Havyard Leirvik før det blir et rent reparasjons- og ombyggingsverft. Her fra byggingen av båten. Foto: Arkivfoto Ketil Svendsen