Generelle betingelser

Alle våre abonnement betales forskuddsvis og fortsetter til det sies opp. Ønsker du å stoppe abonnementet ditt, bør din oppsigelse være oss i hende senest en uke før ønsket stoppdato.

For oppsigelser av abonnement midt i en betalt periode, blir abonnementet stoppet ved periodens slutt om ikke annet er avtalt.

For oppsigelser av abonnement i en ubetalt periode, blir abonnementet stoppet snarest om ikke annet er avtalt og det vil bli sendt ut en sluttavregning for denne perioden.

Oppsigelse av abonnement sendes skriftlig via e-post til abonnement@intrafish.no eller via telefon 55 21 33 00.

Ifølge lov om angrerett har du rett til å gå fra inngått kjøpsavtale innen 14 dager etter du har mottatt varen/startet abonnementet. Du må da straks gi beskjed til vårt kundesenter for å få stoppet ditt abonnement.

All kundeinformasjon som navn- og adresseopplysninger behandles ved hjelp av moderne informasjonssystemer, og lagres hos NHST Global Publications AS.

Abonnementsdata vil bli oppbevart i h.h.t. GDPR til eventuelt senere bruk. Disse kan slettes, såfremt dette er ønskelig.

Særlige betingelser for våre elektroniske produkter

Digitale abonnement kan ikke stanses midlertidig i en betalt periode.

Hver abonnent mottar tilgang gjennom et personlig brukernavn og passord.

Påloggingsinformasjonen er personlig og skal kun benyttes av personen abonnementet er utstedt til.

Dersom det oppdages at en abonnent deler påloggingsinformasjonen med andre, vil tilgangen bli stengt. Abonnenten må da kontakte IntraFish for å aktivere kontoen igjen og eventuelt øke antall brukertilganger for å tillate flere brukere tilgang til sidene.

Om en abonnent gjentatte ganger deler sin påloggingsinformasjon, brytes vilkårene. NHST Global Publications AS /IntraFish har rett til å stenge abonnentens tilgang uten forvarsel.

NHST Global Publications AS / IntraFish er på ingen måte forpliktet til å yte teknisk bistand til abonnentens utstyr eller oppkobling.

Kopiering: Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Det må gjerne skje utskrifter av en papirkopi til eget personlig bruk. Ytterligere bruk og eksemplarfremstilling krever skriftlig avtale med NHST Global Publications AS /IntraFish. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til opphavsrettsloven.

NHST Global Publications AS sporer og overvåker kontinuerlig tilgang og bruk av sitt innhold på nettsiden og industrirapportene.

Ved henvisning til linker, må det alltid vises til NHST Global Publications AS samt Intrafish.no med tydelig kildeangivelse. Det må ikke linkes til underliggende sider og materiale. Det må på ingen måte fremstå som om ovennevnte nettsider er en del av en annen webside uten at det på forhånd er avtalt skriftlig om dette. Overtredelse medfører krav om vederlag, erstatning og godtgjørelse. NHST Global Publications AS er ikke ansvarlig for innhold på websider som en av NHST Global Publications AS sine publikasjoner linker til.

Betaling av abonnement

For nystartede abonnement, sendes fakturaen ut etter oppstart av abonnementet. Faktura på fornyelse sendes ut ca 8 uker før abonnementet løper ut.

Fakturaene sendes ut via epost om ikke annet er avtalt.

For de med faste månedlige avtaler som avtalegiro eller automatisk korttrekk vil trekkene gå som avtalt uten utsendelse av faktura.

Abonnementene forskuddsbetales via bank eller med kredittkort via Min side. Kredittkortbetalinger skjer via Nets som er en etablert og pålitelig leverandør av sikre betalingstjenester.

Vi tar følgende kredittkort: Visa, MasterCard og American Express.

Betalingsinformasjon finnes på våre fakturaer.

Prisene justeres årlig ved årsskifte og blir gjeldende fra neste abonnementsperiode.

Opphavsrett

For å forsikre oss at de som har betalt for Intrafish er beskyttet mot at ikke-abonnenter skal få gratis adgang til nyheter og annet materiale, har vi opprettet et sikkerhetssystem for å stoppe elektronisk distribusjon av artikler fra IntraFish.