Vilkår for bruk av IntraFish.no

1. Området for disse generelle vilkårene


Disse generelle vilkårene gjelder for IntraFish.no, IntraFish.no magasinet, samt digitale publikasjoner og underliggende tjenester tilknyttet IntraFish.no (i det følgende også omtalt samlet som "Innholdet"). Innholdet utgis av NHST Global Publications AS. Ved å benytte Innholdet samtykker du til disse generelle vilkårene. Innholdet omfatter våre papirutgaver, nettsteder, apper, ulike typer tjenester, nyhetsbrev, varsler osv. Det henvises videre til separate abonnements- og brukervilkår, samt egne vilkår for bruker-ID.

2. Rettigheter


NHST Global Publications AS har alle rettigheter til Innholdet slik som tekst, bilder, grafikk, logoer, lyd, videoer og alt annet materiale som publiseres av NHST Global Publications AS, dersom annet ikke uttrykkelig fremgår. Alle rettigheter til «NHST Global Publications AS", "DN Media Group", samt alle andre varemerker, logoer, kjennetegn, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter til Innholdet tilhører NHST Global Publications AS, om ikke annet er uttrykkelig fastsatt.

Som bruker har du kun rett til å benytte Innholdet for personlige og ikke-kommersielle formål. Du kan laste ned, linke til og skrive ut Innhold fra tjenestene for private og ikke-kommersielle formål, forutsatt at du respekterer eventuelle rettighetsnotiser og/eller -reservasjoner. Du kan ikke bruke Innhold for noen andre formål eller på noen andre måter enn de som er uttrykkelig tillatt.

All form for medieovervåkning, indeksering, salg eller videredistribusjon av hele eller deler av Innholdet utgitt av NHST Global Publications AS krever gyldig avtale. Ta kontakt med NHST Global Publications AS eller IntraFish.no for avtale om medieovervåkning.

3. Ansvarsbegrensninger


NHST Global Publications AS tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i Innhold. NHST Global Publications AS fraskriver seg ethvert ansvar for dette. NHST Global Publications AS er heller ikke ansvarlig for tap som følge av feil på eller i tilknytning til Innholdet, nedetid, andre tekniske problemer eller feil i eller ved kilder som Innhold viser til eller henter informasjon fra.

Så langt tillatt etter gjeldende lovgivning fraskriver NHST Global Publications AS seg ethvert ansvar for tap som følge av forhold tilknyttet Innholdet.

4. Annonser


Den enkelte annonsør har ansvaret for annonsene som finnes på Innholdet. NHST Global Publications AS har ikke noe ansvar for hva som fremgår i annonsene.

5. Linker


Innholdet kan ha linker til informasjon og materiale på andre tjenester. NHST Global Publications AS har ikke noe ansvar for informasjonen og materialet som finnes på eller via slike linker.

6. Materiale du sender inn


Som bruker kan du velge å sende inn materiale til IntraFish.no eller NHST Global Publications AS. Ved å sende inn materiale gir du NHST Global Publications AS en ubetinget, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, overførbar og evigvarende rett til å utgi materialet via Innholdet, i ethvert format, i enhver publikasjon tilknyttet NHST Global Publications AS, på enhver plattform tilknyttet NHST Global Publications AS, både eksisterende og de som måtte utvikles i fremtiden. NHST Global Publications AS gis videre rett til å foreta endringer i og redigere det mottatte materialet innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Ved å sende inn materiale til IntraFish.no eller NHST Global Publications AS innestår du for å ha alle nødvendige rettigheter til det aktuelle materialet.

Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet du sender inn, plikter du å gjøre NHST Global Publications AS uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom dette ikke er gjort, har du som innsender ansvar for ethvert økonomisk tap NHST Global Publications AS lider som en følge av manglende rettigheter.

NHST Global Publications AS honorerer ikke innsendt materiale, med mindre det er inngått særskilt skriftlig avtale om dette.

7. Diskusjonsfora og lignende


Dersom du deltar i diskusjonsfora eller lignende i tilknytning til Innholdet eller NHST Global Publications AS, oppfordrer NHST Global Publications AS deg til å følge alminnelig god folkeskikk. NHST Global Publications AS forbeholder seg retten til etter eget skjønn og på et hvilket som helst tidspunkt, å fjerne innhold som NHST Global Publications AS vurderer som støtende eller upassende på noen måte.

Du kan holdes ansvarlig for din opptreden på diskusjonsfora og lignende. NHST Global Publications AS forbeholder seg retten til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som NHST Global Publications AS lider på grunn av upassende opptreden.

NHST Global Publications AS har ikke noe ansvar for innholdet på diskusjonsfora eller lignende og oppfordrer til varsomhet ved bruk av slikt innhold.

8. Personvern


NHST Global Publications AS personvernerklæring gjelder for behandling av personopplysninger i forbindelse med våre digitale tjenester. Personvernerklæringen finnes her.

9. Kurser og tall


Brukere av Innhold relatert til kurser og tall eller tilhørende funksjoner, plikter å akseptere følgende betingelser:

På våre digitale tjenester videreformidles kurser og tall. Det kan oppstå feil, mangler eller unøyaktigheter i informasjonen. NHST Global Publications AS innestår ikke for riktigheten og har ikke noe ansvar for informasjon, analyser, kurser eller tall som fremkommer fra eller formidles via disse tjenestene.

All bruk av informasjon, kurser, tall, finansielle data eller analyseverktøy på våre digitale tjenester til å gjøre eller ikke gjøre finansielle og ikke-finansielle transaksjoner, foretas utelukkende på brukerens eget ansvar og risiko. Bruker gjøres oppmerksom på at slik bruk er forbundet med risiko for tap.

NHST Global Publications AS fraskriver seg ethvert ansvar for finansielle og ikke-finansielle transaksjoner som gjøres eller ikke gjøres, basert på bruk av informasjon, kurser, tall, finansielle data eller analyseverktøy på våre digitale tjenester.

Bruker kan dermed ikke holde NHST Global Publications AS, DN Media Group eller enheter som inngår i disse, eller våre informasjonsleverandører eller andre kilder ansvarlig for forsinkelser, feil eller mangler ved eller for bruk av informasjonen på de digitale tjenester.

Som bruker har du kun rett til å benytte våre digitale tjenester og materialet på disse for personlige og ikke-kommersielle formål.

Deler av innholdet som fremkommer på de digitale tjenestene, er eiet av den enkelte informasjonsleverandør og de innehar de immaterielle rettigheter til informasjonen. Det er ikke tillatt å videreformidle eller selge bearbeidet eller ikke-bearbeidet informasjon til andre, med mindre bruker har en gyldig skriftlig avtale med NHST Global Publications AS som eksplisitt angir slike rettigheter.

All informasjon er beregnet utelukkende for personer bosatt i Norge og selskaper i Norge.

10. Endringer av disse vilkårene


NHST Global Publications AS kan revidere disse generelle vilkårene når forhold nødvendiggjør dette, herunder på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vi vil gjøre endringer godt synlig, men anbefaler at du leser de generelle vilkårene jevnlig.

11. Tvister


Tvister som måtte oppstå knyttet til Innhold eller de digitale tjenester skal avgjøres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.

12. Henvendelser


Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på følgende e-postadresse: redaksjonen@intrafish.no.