Frøy fikk et driftsresultat på 171 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, likt som selskapet tidligere har varslet, og IntraFish tidligere har omtalt.

Omsetningen ble 560,9 millioner kroner, mot varslet 562,5 millioner kroner. Resultat før skatt ble 155,5 millioner kroner, som varslet.

Ellers skriver Frøy at selskapet er i dialog med verft for to nye brønnbåter. Frøy venter å sikre langsiktige kontrakter for alle nybygg før levering av fartøy, heter det.

«Vi fortsetter å se en sterk etterspørsel etter våre tjenester og er i dialog med flere kunder om nye kontrakter», skriver selskapet.

Selskapet tok levering av tre brønnbåter i fjerde kvartal. Ordreboken er på om lag 6,2 milliarder kroner inkludert opsjoner, sammenlignet med 5,2 milliarder kroner samme periode året før. Netto rentebærende bankgjeld var 3.469 millioner kroner (2.607).