Frøy fikk en ebitda på 112 millioner kroner i første kvartal 2022, sammenlignet med 84 millioner samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Frøy
  • Rederi som primært tilbyr ulike tjenester til laksenæringen
  • Har brønnbåter, servicebåter samt et par mindre fraktebåter
  • Hovedeier er NTS
  • Selskapet er resultatet av en rekke fusjoner og oppkjøp, blant annet rederiene som tidligere het Norsk Fisketransport og Frøy Gruppen

Omsetning i perioden var 431 millioner kroner (356), mens driftsresultatet var 20 millioner kroner (11).

Ordreboken var 6,0 milliarder kroner, fordelt på 3,5 milliarder kroner i faste forpliktelser og 2,5 milliarder kroner i opsjoner, sammenlignet med 6,5 milliarder kroner samme periode året før.

– Vi opplevde en normal sesongmessig nedgang i kvartalet, mens etterspørselen etter ny kapasitet og kontrakter har holdt seg høy. I løpet av kvartalet leverte vi flere viktige operasjonelle milepæler som legger til rette for fortsatt vekst i årene som kommer, kommenterer administrerende direktør Tonje Foss.

– Vi ser de positive underliggende markedstrendene fortsette, drevet av oppdrett på mer utsatte steder, større oppdrettslokaliteter, nye forskrifter og ESG-krav. Vårt fokus er å vokse lønnsomt basert på vårt minstekrav om en egenkapitalavkastning på 10–18 prosent, fortsetter hun.