Omsetningen ble 568 millioner kroner, mens driftsresultatet var 29,9 millioner kroner.

1. november varslet selskapet en justert ebitda for tredje kvartal 2021 på 64 millioner kroner, et driftsresultat på 24 millioner kroner, mens omsetning var 566 millioner kroner.

Selskapets ordrereserve var på 2,2 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2021 og ser utsiktene som gunstige for konsernets hovedaktiviteter.

Det har for øvrig vakt oppsikt at selskapet valgte å foreta en emisjon bare få timer før kvartalsresultatet for tredje termin ble lagt fram. Til E24.no sier finansdirektøren i selskapet, Lasse B. Kjelsås, at han forstår at det er uvanlig timing.

– Det er litt tilfeldig. Styret har besluttet det basert på råd fra tilrettelegger, sier Kjelsås til nettstedet og legger til at dette ikke er «noe vi i administrasjonen ville anbefalt».

Jeppe Raaholt overtok som toppleder i Endúr 1. oktober i år, etter at Hans Olav Storkås i september trakk seg som toppsjef i Endúr. Avgangen kom en dag etter at det ble kjent at selskapet var i brudd med sine lånebetingelser. Storkås ble ansatt januar i år.