Innlegg

Skrevet av leder for fiskehelse i Åkerblå, Lene C Ervik og daglig leder i Åkerblå, Roger Sørensen.

Vi kunne fort bli fristet til å referere de fleste poeng i denne kommentaren, - i stedet stiller vi oss uforbeholdent bak det som blir sagt - og oppfordrer alle til å lese artikkelen.

Aino spør seg hva næringa kan gjøre med utfordringene, og sier at det er viktig å sette seg hårete mål. Vi i Åkerblå er nå i innspurten sammen med BDO for å levere sluttrapporten i prosjektet «Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring». Vi gleder oss til å presentere våre forslag til tiltak for å styrke biosikkerheten i næringa, og presentere et hårete målbilde for hvor vi bør stå i framtida.

Dette går hånd i hånd med en visjon om å halvere dødeligheten innen 2025. En næring som står samlet om å erkjenne utfordringene, og som enes om veien og målet er helt nødvendig. Vi gleder oss over at fiskevelferd er satt på agendaen – og har tro på at endringer vil skje!

Les også:

Havbrukerne støtter Aino Olaisens dugnad for lavere dødelighet i merdene