Arnarlax har signert en avtale om kjøp av Ice Fish Farms aksjer i smoltanlegget Eldisstöðin Ísþór i Þorlákshöfn. Þorlákshöfn er en by på sørkysten av Island i Ölfus kommune.

Det islandske oppdrettsselskapet Arnarlax er et heleid datterselskap av Icelandic Salmon.

Ice Fish Farm eide 50 prosent av aksjene i smoltanlegget.

Ifølge en børsmelding fra Ice Fish Farm er vederlaget for aksjene er basert på en selskapsverdi av smoltanlegget på cirka 32 millioner euro, justert for kontanter og netto gjeld.

Gjennomføringen av kjøpet avhenger av en godkjenning fra islandske konkurransemyndigheter, noe man forventer skal bli avgjort i løpet av tredje kvartal 2022.

Arnarlax skriver at de med dette kjøpet tar nok ett viktig skritt i strategien om økt smoltvekt, som tillater bedre utnyttelse av MTB-tillatelsene.