Torsdag la emballasjeprodusenten Bewi frem sine resultater for andre kvartal og første halvdel av 2022. Selskapet hadde driftsinntekter på 277 millioner euro i andre kvartal, som vil si 2,71 milliarder kroner med dagens kurs.

Det er en økning på 40 prosent sammenlignet med 198,1 millioner euro i samme kvartal i fjor. Ifølge selskapet var 19 prosent av veksten organisk, da hovedsakelig gjennom høyere salgspriser.

Justert bruttoresultat (ebidtda), endte på 40,3 millioner euro. I samme kvartal i fjor var summen 31,6 millioner euro.

– Veldig fornøyde

– Vi er veldig fornøyde med å levere enda et rekordkvartal for Bewi. Resultatene er støttet opp av fortsatt sterk etterspørsel fra våre nøkkelmarked, god drift og sterk prishåndtering, uttaler Bewi-sjef Christian Bekken i en børsmelding.

– Selv om etterspørselen i markedet har forblitt sterkt, så har markedet vært krevende og til en viss grad uforutsigbart dette år. Til tross for dette har organisasjonen vårt greid å manøvrere imponerende bra, og levert sterke resultat, uttaler Bekken.

I rapporten til selskapet opplyser Bekken at den nye fiskekassefabrikken på Senja har dratt ned justert bruttoresultat:

– På den andre siden bidrar den nye fiskekassefabrikken på Senja noe negativt til justert bruttoresultat, siden den fortsatt holder på å øke volumene, uttaler han der.

Salgsøkningen fra fabrikken har fortsatt gjennom kvartalet, men fabrikken kjøres enda ikke på full kapasitet, tilføyer selskapet.

Gjennomført flere oppkjøp

I første halvår har Bewi hatt driftsinntekter på 507,2 millioner euro (4,97 milliarder kroner). Til sammenligning hadde selskapet 347 millioner euro i driftsinntekter i samme periode året før.

– Det er 46 prosent vekst, derav 27 prosent organisk, skriver selskapet i børsmeldingen.

Selskapet har i første halvår i år fullført oppkjøpene av papiremballasjeselskapet Trondhjems Eskefabrikk og resirkuleringsplattformen Berga Recycling. Bewi har også økt eierskapet sitt i det britiske isolasjonsselskapet Jablite fra 49 til 100 prosent.

Selskapet venter også at oppkjøpet av det litauiske emballasje- og isoleringsselskapet BalPol er ferdig i tredje kvarter.