Nærings- og fiskeridepartementet sender nå et forslag om innretningen av auksjon av nye laksetillatelser ut på høring, går det fram av en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet i dag.

Departementet besluttet i februar at det kan tildeles vekst i ni av landets tretten produksjonsområder for oppdrett av laks og ørret, og at det meste av veksten skal selges på auksjon.

Auksjon på samme vis som i 2018

Departementet foreslår i hovedsak samme auksjonsformat som sist det ble solgt tillatelser på auksjon, i 2018. Det innebærer at auksjonen er åpen, og det er ikke satt begrensninger for hvem som kan delta eller hvor mye den enkelte kan kjøpe.

Det gis i tillegg mulighet for å oppgi avslutningsbud, som blant annet reduserer risikoen for at deler av veksten ikke blir solgt.

Høringsfristen er 15. april. Det tas sikte på at auksjonen starter 23. juni, opplyses det i meldingen.

Det er resten som går på auksjon

Havbruksnæringen kan vokse seks prosent i grønne produksjonsområder i 2020. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.

Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder. En prosent selges til fastpris. Dette er vekst på tillatelser oppdretterne allerede har, og fristen for å søke om slikt vekst har gått ut. Prisen er 156 000 kroner per tonn.

Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen er 156 000 kroner per tonn. Fristen for å søke om slik vekst har også gått ut.

Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser.

Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 33 000 tonn produksjonskapasitet i grønne områder. Reduksjonen i røde områder er anslagsvis 9 000 tonn produksjonskapasitet.

Les også: