Forskriftsforslaget åpner for at nye metoder for lusetelling nå blir aktuelle. Så lenge rutinene oppfyller minimumskravene til telling, kan metodene benyttes.

Dette inkluderer teknologi for automatisk lusetelling, som blant annet Aquabyte har satset på.

Forbereder oppdretterne

– Vi var oppmerksomme på at meldingen skulle komme i dag. Vi har hatt nær kontakt med Mattilsynet i forkant, og det har ligget i kortene, sier leder for Norgeskontoret til Aquabyte, Hans Runshaug til IntraFish tirsdag.

Aquabyte oppfatter at Mattilsynet er interessert og åpen for ny teknologi.