Forskriftsforslaget åpner for at nye metoder for lusetelling nå blir aktuelle. Så lenge rutinene oppfyller minimumskravene til telling, kan metodene benyttes.