Årets mange nybygg ble i hovedsak overlevert til to næringsaktører – DESS Aqauculture / Mowi og Sølvtrans. Fire