Selskapet driver oppdrett på fem lokaliteter i Solund kommune og har hovedkontor ved Eide i Solund. Sulefisk har både testet lukket oppdrettsmerd i sjø og var først