Fredag morgen ble det kjent at Grieg Seafood kjøper Grieg Newfoundland, som er i ferd med å bygge opp lakseoppdrett på østkysten av Canada. –