Mowi fikk i juli 2019 påvist laksesykdommen ILA ved lokaliteten Fjellbukt i Kvænangen kommune i Troms. Påvisningen førte til utslakting og båndlegging av området. Etter utbruddet opprettet Mattilsynet en bekjempelsessone